بهترین سایت خرید و فروش و آگهی اتومبیل آنلاین . هم اکنون عضو شوید تا آگهی خود را قرار دهید

تعرفه ها

رایگان

0 15 روز
  • عضویت رایگان
  • تعداد آگهی ۱ خودرو 
  • به روز رسانی یک بار در روز
  • تعداد عکس ۲ عدد
  • ویژه : نمیباشد
  • زمان : ۱۵ روز

آگهی ۳۰ روز

20000 T 30 روز
  • عضویت رایگان
  • تعداد آگهی ۲ خودرو
  • به روز رسانی ۲ بار در روز
  • آگهی در صفحه اول
  • تعداد عکس ۳ عدد
  • ویژه : میباشد
  • زمان : ۳۰ روز

آگهی ۶۰ روزه

30000 T 60 روزه
  • عضویت رایگان
  • تعداد آگهی ۴ خودرو
  • به روز رسانی ۴ بار در روز
  • آگهی در صفحه اول
  • تعداد عکس ۴ عدد
  • ویژه : میباشد
  • زمان : ۶۰ روز

پکیج عضویت

40000 T تا پایان عضویت
  • عضویت رایگان
  • تعداد آگهی ۶ خودرو
  • به روز رسانی ۶ بار در روز
  • آگهی ستاره دار در صفحه اول
  • تعداد عکس ۴ عدد HD
  • ویژه : میباشد
  • زمان : تا پایان عضویت

عضویت حرفه ای

50000 T تا پایان عضویت
  • عضویت رایگان
  • تعداد آگهی ۸ عدد 
  • به روز رسانی ۸ بار در روز
  • آگهی ستاره دار در صفحه اول
  • تعداد عکس ۵ عدد HD
  • ویژه : میباشد
  • زمان : تا پایان عضویت

پکیج نمایشگاه

100 T 365 روز
  • عضویت رایگان
  • تعداد آگهی ۱۰ عدد
  • به روز رسانی ۱۰ بار در روز
  • آگهی ستاره دار در صفحه اول
  • درج آگهی در گوگل
  • دیده شدن در آگهی دیگران
  • تعداد عکس ۵ عدد HD
  • درچ لوگو نمایشگاه
  • درج دکمه تمامی آگهی های نمایشگاه
  • پکیج بسیار ویژه

پکیج حرفه ای نمایشگاه

200 T 365 روز
  • عضویت رایگان
  • تعداد آگهی ۲۰ عدد
  • به روز رسانی ۲۰ بار در روز
  • آگهی ستاره دار در صفحه اول
  • درج آگهی در گوگل
  • دیده شدن در آگهی دیگران
  • تعداد عکس ۵ عدد HD
  • درج لوگو نمایشگاه
  • درج دکمه تمامی آگهی های نمایشگاه
  • پکیج بسیار ویژه

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

آیا ثبت نام کرده اید ؟

ثبت نام | آیا رمز عبور را گم کرده اید ؟